PROFESJONALIZM
RZETELNOŚĆ DOŚWIADCZENIE

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata – Mediatora dr Arkadiusza Polańskiego prowadzona jest przez doświadczonego adwokata oraz zespół prawników i wspólników, którzy oferują kompleksową pomoc prawną w zakresie wielu dziedzin prawa. Nasze uslugi świadczymy zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców. Kancelaria wyróżnia sie profesjonainym podejściem do każdej sprawy oraz każdego Klienta. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych oraz w negocjacjach pozasądowych. W Naszej ofercie znajdują się m.in. porady prawne, sporządzanie pism, reprezentowanie Klientów przed sądami oraz organami państwowymi, a także mediacje i negocjacje w sporach cywilnych i handlowych. Wspólpracując z Nami posiadają Państwo gwarancję profesjonalnej pomocy prawnej na każdym etapie postępowanīa. Nasza Kancelaria działa zgodnie z obowiązującymi standardami etycznymi, zachowując pełną poufność i dyskrecję w prowadzeniu spraw Klientów.

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii !

Koszt konsultacji – porady prawnej

Koszt porady prawnej wynosi 300 zł brutto i obejmuje czas udzielania porady do 45 min. Opłata ta może wzrosnąć w przypadku konieczności pozyskania dokumentów, dokonania ich analizy lub gdy czas trwania porady ulegnie przedłużeniu.

Honorarium

Honorarium za wykonanie uslugi lub reprezentację w sprawie wyceniane jest indywidualnie, w zależności od stopnia zawiłości sprawy wartości przedmiotu sporu oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie.

Kancelaria specjalizuje się
w następujących obszarach prawa

… ale otwarci jesteśmy również na nowe wyzwania!

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi w sprawach administracyjnych w tym sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji, zaskarżanie uchwał, wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, reprezentowanie przed organami administracji publicznej, załatwianie spraw urzędowych, załatwianie dokumentów urzędowych, świadczenia 800+, Familienkasse – Kindergeld, warunki zabudowy, odralnianie gruntów rolnych, wycinki drzew i krzewów i inne.

Prawo karne & wykroczenia

Sprawy o: prowadzenie pojazdu po alkoholu 178a kk, odebranie prawa jazdy, wykroczeń, uchylenie mandatu, naruszenie zakazu prowdzenia pojazdu, znęcanie, pobicie, zniesławienie, oszustwo, założenie podsłuchu, założenie GPS, zniszczenie mienia, stosowanie gróźb karalnych, wykonanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego – SDE i inne.

Sprawy ZUS, KRUS, MOPR, MOPS & pochodne

Kancelaria świadczy usługi w sprawach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym sporządzanie wniosków o przyznanie zasiłku, renty, emerytury, odszkodowania, innych świadczeń, odwołanie od decyzji ZUS i KRUS, uchylenie się od skutków nienależnie pobranego zasiłku i świadczeń, wnioski o świadczenie rodzicielskie, świadczenie opiekuńcze, świadczenie wychowawcze, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wspomagające, rentę z tytułu niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, renta powypadkowa, z tytułu wypadku przy pracy, odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS i KRUS, odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS i KRUS, świadczenie uzupełniające, orzeczenia o niepełnosprawności i inne.

Prawo rodzinne & rozwody

Sprawy o: rozwód, separację, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ustalenie stałego miejsca zamieszkania dziecka, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, przysposobienie, podział majątku wspólnego, ubezwłasnowolnienie, uzyskanie zgody przez sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem, podlegajace rozpoznaniu w trybie Konwencji Haskiej i inne.

Prawo cywilne

Sprawy o: zapłatę, dochodzenie wierzytelności, sporządzanie pism i umów, sporządzanie opinii prawnych, roszczenia z umów, nienależyte wykonanie zobowiązania – zlecenia, dzieła, odstąpienie od umowy, egzekwowanie kar umownych, uchylenie się od skutków prawnych – wada oświadczenia woli, odszkodowania, zasiedzenie, służebność, rękojmia za wady, upadłość konsumencka, zniesienie współwłasności, odwołanie darowizny i inne.

Prawo spadkowe

Sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, zniesienie współwłasności, podważenie testamentu, wydziedziczenie spadkobiercy, odrzucenie spadku, uchylenie się od negatywnych skutków prawnych w przypadku uchybienia terminowi złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, uchylenie się od długów spadkowych, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – dziecka, porady przed sporządzeniem testamentu, spis inwentarza i inne.

Prawo pracy

Sprawy o: zapłatę wynagrodzenia, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, zastrzeżenia – sprostowanie świadectwa pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowanie z tytułu naruszenia praw pracowniczych, roszczenia z tytułu mobbingu, zwolnienia w okresie ochronnym – przedemerytalnym, odbywania czynnej służby wojskowej roszczenia z tytułu zakazu konkurencji i inne.

Prawo gospodarcze

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego – handlowego – prawa przedsiębiorców w tym o dochodzenie wierzytelności, roszczenia z tytułu nienależycie wykonanego zobowiązania – kontraktu, egzekwowanie kar umownych, analiza umów i kontraktów, roszczenia pieniężne – o zapłatę w tym dot. zobowiązań wekslowych (weksle) i inne.

Mediacje

Kancelaria zajmuje się również rozwiązywaniem sporów prawnych za pośrednictwem mediacji, zarówno na etapie pozasądowym,
a także w toku postępowania sądowego. Mediacje mogą być prowadzone na każdym etapie konfliktu, przy czym są one bezstronne, poufne, neutralne i dobrowolne, zmierzające do wypracowania porozumienia pomiędzy stronami sporu.

Jak zacząć?

Konsultacja prawna

Umów termin konsultacji prawnej (porady) i przygotuj możliwie wszystkie posiadane dokumenty, materiał dowodowy i wszelkie inne dane dotyczące sprawy.

Strategia postępowania

Omówimy strategię postępowania
i jakie dokumenty, dane oraz materiał dowodowy będzie wymagany do sprawy, a także ustalimy honorarium za usługę.

Podjęcie czynności

Jeśli zdecydujesz się i zlecisz Nam podjęcie określonych czynności, Nasz zespół zajmie się Twoją sprawą.


Nasze referencje i osiągnięcia

Opinie o Kancelarii

Doskonała
Na podstawie 122 opinii
Albert Szewczyk
Albert Szewczyk
Pragnę wyrazić moje najgłębsze podziękowania za Pańską nieocenioną pomoc i wsparcie w wyjaśnieniu trudnej sprawy, z którą miałem do czynienia. Pana wiedza prawnicza, profesjonalizm oraz zaangażowanie w wyjaśnieniu skomplikowanych kwestii prawnych były dla mnie niezwykle cenne. Doceniam czas, jaki Pan poświęcił na szczegółowe omówienie wszystkich aspektów sprawy oraz na udzielenie odpowiedzi na moje bardzo liczne pytania. Dzięki Pana klarownym i zrozumiałym wyjaśnieniom, zyskałem pełniejszy obraz sytuacji oraz pewność, że podjęte działania są właściwe i zgodne z przepisami prawa. Jeszcze raz dziękuję za Pańskie wsparcie i profesjonalizm. Jestem wdzięczny za Pana pomoc i z pewnością będę polecał Pańskie usługi innym, którzy będą potrzebowali fachowej porady prawnej. Z wyrazami szacunku, Albert Szewczyk
Julia Dziekanowska
Julia Dziekanowska
Serdecznie polecam usługi Pana Mecenasa Arkadiusza Polańskiego. Poszłam do Pana Mecenasa pełna wątpliwości co do mojej sprawy, wyszłam z gotowymi dwoma rozwiązaniami, które mogłam wybrać. Na każdym etapie trwania sprawy mogłam liczyć na pomoc i wyczerpujące odpowiedzi na problemy natury prawnej. Pan Mecenas posiada szeroką wiedzę co również widać podczas samych rozpraw, kiedy potrafi w sposób merytoryczny przedstawić stan faktyczny i nie daje się wyprowadzić z równowagi. Cieszę się, że wybrałam kancelarię Pana Mecenasa Polańskiego. Zdecydowanie polecam innym osobom potrzebującym pomocy prawnej.
Mariusz Kasprzyk
Mariusz Kasprzyk
Profesjonalnie od A do Z. Jestem mega zadowolony. Polecam kancelarię👍
Robert Sieradzki
Robert Sieradzki
Witam serdecznie chciałbym podzielić się moją opinią na temat kancelarii Pana adwokata Polańskiego. Bardzo gorąco polecam tą kancelarię. Jest to pan naprawdę rozmowny stara się wysłuchać i pomóc. Nie jest tak jak inni żeby tylko naciągać na pieniądze. W mojej sprawie bardzo mi pomógł i jestem bardzo zadowolony z jego usług.
Beata Horosz
Beata Horosz
Wyrażam opinię pełną uznania na temat kompetencji i profesjonalnej obsługi dla Pana Mecenasa Arkadiusza Polańskiego. Mieliśmy bardzo dobry kontakt. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej i szacunku dla klienta. Czułam zawsze wsparcie i byłam o wszystkim na bieżąco informowana. Rzeczowo i rzetelnie zaangażował się w moją sprawę, która zakończyła się sukcesem. Szczerze polecam.
Alicja
Alicja
Z całego serca polecam usługi Pana Mecenasa Arkadiusza Polańskiego, który podjął się rozwiązania mojego problemu prawnego mimo, że sprawa niekoniecznie rokowała. Było to nierówne starcie małego z dużym. Wbrew moim obawom i wyobrażeniom od samego początku współpraca z Panem Mecenasem była bardzo profesjonalna i rzeczowa. Sposób bycia, wyrozumiałość, empatia, wysoka kultura i ogromne wsparcie Pana Mecenasa były ujmujące i rozwiały moje niepotrzebne obawy. Wszystkie kontakty przebiegały zawsze w bardzo przyjemnej atmosferze bez poczucia stresu, czy zażenowania. Komeptencja, merytoryczność, dociekliwość, zaufanie i dyskrecja Pana Mecenasa Arkadiusza to z pewnością jego ogromne atuty decydujące o skuteczności rozwiązywnia problemów prawnych. Również terminowość, stały kontakt i osobliwe podejście to wyraz odpowiedzialności Pana Mecenasa za powierzoną mu sprawę. Pan Mecenas Arkadiusz Polański jest nie tylko świetnym prawnikiem, ale również człowiekiem empatycznym, subtelnym, wyrozumiałym i traktującym nasz problem bardzo indywidualnie. Aby osiągnąć cel szuka nietuzinkowych rozwiązań. Pan Mecenas jest błyskotliwym i perfekcyjnym prawnikiem, który w sposób wyważony jest przygotowany do rozprawy sądowej. Jestem również pod wielkim wrażeniem jego zaangażowania i dbałości o klienta w sensie wyjaśnienia wszystkich zawiłości prawnych oraz przygotowania go do rozprawy sądowej. Pan Mecenas wykazuje wielką troskę nie tylko o powodzenie w sprawie, ale również o dobrostan klienta podczas rozprawy sądowej. Bez takiego wsparcia nie byłabym w stanie przebrnąć przez to wszystko. Dzięki determinacji i skuteczności Pana Mecenasa moja sprawa zakończyła się dla mnie pomyślnie. Szanowny Panie Mecenasie z całego serca dziękuję Panu za świetną pracę, pomoc i wsparcie. Gratuluję wygranej mojej małej-Wielkiej sprawy. Dziękuję za wytrwałość w nierównej walce i za to, że Pan nie odpuszcza. Zasługuje Pan na najwyższe noty i miano wyróżniającego się prawnika. Z wyrazami wdzięczności i podziwu Alicja Lasota.
Stanisław Kangier
Stanisław Kangier
Mecenas Arkadiusz Polański jest kontaktowy, uprzejmy dotrzymuje terminów
Piotr Lasek
Piotr Lasek
Wstawiam opinię w imieniu mojego taty, który miał przyjemność korzystać z usług prawniczych Pana Arkadiusza. Profesjonalizm, dobry kontakt, zaangażowanie i skuteczność to cechy Pana Arkadiusza. Polecam.
M. S.
M. S.
Polecam kancelarię Pana Arkadiusza Polańskiego w każdej sprawie. Dzięki rzetelności i dużemu zaangażowaniu Pana Adwokata obie moje sprawy zakończyły się sukcesem, mimo iż stanowiły spore wyzwanie. Pan Arkadiusz ma niesamowite podejście do wykonywanej pracy, potrafi dokładnie wyjaśnić wszelkie zawiłe aspekty podejmowanych działań nawet zwykłemu laikowi. Dodatkowym plusem jest świetny kontakt telefoniczny oraz natychmiastowa odpowiedź na wszelkie wiadomości. Realne przedstawienie sytuacji oraz rozwiązań (a nie obiecywanie "gruszek na wierzbie") wzbudza dodatkowe zaufanie. Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, jeszcze raz OGROMNIE POLECAM skorzystanie z usług Pana Arkadiusza .
T. P.
T. P.
Serdecznie polecam usługi Sz. P. Arkadiusza - bardzo profesjonalne i rzetelne podejście do prowadzonych spraw. Zaangażowanie i dyspozycyjność to dodatkowe atuty pana adwokata, a dzięki świetnemu kontaktowi załatwianie wszelkich formalności nie jest uciążliwe. Zdecydowanie polecam!!!

Nasze lokalizacje

Kielce – siedziba

ul. Planty 16c lok. 6a
25-502 Kielce

Kraków

W dogodnie ustalonym miejscu.